Ανεφοδιασμός υπηρεσιών με πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης

Οι ανταγωνιστικές τιμές μας σε συνδυασμό πάντα με την συνέπεια μας και την αξιοπιστία στην ποιότητα και στην ποσότητα δίνουν το δικαίωμα στην EXPRESS OIL να διεκδικεί και να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο πελατειακό κομμάτι και στην αγορά του δημόσιου τομέα και όχι μόνο.

Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδρύματα, Πανεπιστήμιο, ακόμη και ΜΚΟ ανεφοδιάζονται πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης από την EXPRESS OIL αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι στόχος της εταιρείας μας είναι η άμεση ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της.