Ανεφοδιασμός επιχειρήσεων με πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης...

Ξενοδοχεία, Φούρνοι Αρτοποιίας, μικρές βιοτεχνίες κ βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων όπου η EXPRESS OIL αναλαμβάνει τον ανεφοδιασμό τους τόσο με πετρέλαιο κίνησης όσο και με πετρέλαιο θέρμανσης.

Η εγγύηση στην ποιότητα, η ακρίβεια στην παράδοση στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα της EXPRESS OIL που τόσα χρόνια την βοηθούν να ξεχωρίζει στο κομμάτι της μεταπώλησης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.